Sõmerlased tähistasid ligipääsu Möllu allikale.

Aastal 2014 tegid kohalikud elanikud valmis Nabala-Paekna matkaraja, mis tutvustab Nabalakandi külade (Paekna, Nabala, Kurevere, Piissoo) aja- ja kodulugu muinasajast kuni II Maailmasõjani. ( http://xn--smerukla-e4a9e.ee/nabala-paekna-matkarada/)

2018 aastal tähistasime raja ja ligipääsu Möllu (rahvasuus ka Möll-) allikale. Meie esivanemad pidasid allikat pühaks, ka tänapäeval on oluline pühades paikades liikuda osata, loodust ja metsa austada ja armastada. http://xn--smerukla-e4a9e.ee/matkarajad/mollu-allika-matkarada/

Möllu allikas asub Nabala-Tuhala LKA sihtkaitsevööndis, karstialal. Möllu allikas asub Kose valla ja Rapla maakonna piiril metsamassiivis. Andmebaasi EELIS andmetel moodustavad Möllu allika 2 kõrvuti asetsevat allikalehtrit, millest idapoolsemast väljub maaliline umbes 10 cm veesügavusega oja. Idapoolse allikalehtri läbimõõt on 2-3 m, läänepoolsemal ca 5 m, sügavus ei ole teada. Allikaid ümbritseb soine lagendik, mis kunagi on olnud kahe talu heinamaa. Allikas on tõenäoliselt seotud lõhelise karstisüsteemiga.

Möllu allikas on metsloomade – lindude joogikoht, samuti südamerahupaik külastajale, siin ei ole vaja kiirustada.

Kuidas allikani jõuda? Riigimaanteelt 11115 Sõmeru külas viitab silt Möllu suunas (Tammiku tee) ning sealt omakorda u 1 km pärast metsaveoteele, millel veidi alla 2 km liikudes jõuame väikese oja kaldale. Oja kulgu järgides jõuadki Möllu allikale. MTÜ Sõmerlased jõududega paigaldasime teele ja allikale infotahvlid ning tähistasime Möllu allikale viiva rajakese metsas värvimärgistusega. Möllu allikale jõudmiseks ja taas teele naasmiseks tuleb läbida u 1,6 km. Rada asubki metsa sees, see on suurematest takistustest ja okstest puhastatud, aga looduslik pinnas eeldab külaliselt ikka kummikuid ja metsas liikumiseks sobivat riietust. Ja mõistust ning lahtiseid silmi – märka punast tähistusmärki puudel, nii jõuad kohale.

Rahvasuus on Möllu allikaga seotud mitmeid legende, millest tuntuim on seotud rahapajaga, mis allika põhjas peidus. Rahapaja kättesaamise lugu koduloos on värvikalt kirjeldanud Mari – Ann Remmel põhjalikus raamatus „Vennaste ja vete vald. Nabala kohalood“.

Keda tänada tuleb? Eks kõigepealt Keskkonnaametit ja RMK kooskõlastuse eest. Ning omasid, kes tegid – Kaupo Kaupmeest, Heigo Amorit, Ervin Bernhardti, Avo Lendi, Juuli ja Urmas Nemvaltsi, Kristi Sökki, Iirika Thomsonit ja kõiki lapsi, kes innukalt kaasa lõid. Ning nagu ikka tuli kaasa koer Lotte.

Metsas toimetasime kahel korral – maipühade talgute ajal puhastasime raja okstest ning juuni alguses said paika viidad ja infotahvlid.

Kutsume loodust väärtustavaid inimesi Möllu allikale ja sellega meie kaunile põlisloodusele oma külaskäiguga austust avaldama.

Katrin Martinson, Sõmeru
Mai 2018