Autoriarhiiv: markkot

Nabala-Paekna matkarada

Tunnustatud  “Kiili valla aasta tegu 2014”

10 km, 3-4 tundi, 15 vaatamisväärsust,
25 km kaugusel Tallinnast.

Matkamine pole pelgalt ühest punktist teise sõitmine ja läbitud kilomeetrite kogumine. Seisata, matkaja, sest igal kohal on rääkida oma lugu!
Matkarada kulgeb mööda Nabala karstiala põhjaosa.


Vaata Nabala-Paekna matkarada suuremas aknas.

Asukoht

• Tallinn-Rapla maantee 15. kilomeetrilt (Tõdval) pööra vasakule ja sõida 6 km mööda Tõdva-Nabala maanteed
• Sõida Kiilist mööda Kurna-Tuhala maanteed 2 km Nabala poole, pööra paremale ja sõida mööda Lähtse-Paekna maanteed veel 3,5 km
• Tule Balti jaamast bussiga nr 116

Nabala–Paekna  Matkarada on tähistatud  tähekombinatsiooniga NPM. Jälgi viitasid.
Igal infotahvlil on kaart, mis näitab, kus asud ja kuhu edasi minna.  Head matkamist!
NPM infotahvel
NPM

Matkaraja punktid:

Jätka lugemist

Sõmeru küla kogunes üldkoosolekuks 19.03.2014.

Koosolekul arutati Kiili vallavalitsuse poolt esitatud seisukohti RailBalticu ja Nabala LKA teemadel, samuti tõmbekeskuste reformi kontekstis (vt. 10.03.2014  välja saadetud kirjad valla dokumendiregistrist).  Me ei ole rahul Kiili vallajuhtide poolse demagoogiliste ning iseendale vastukäivate seisukohtadega vallakodanike esindamisel RB ja Nabala LKA loomise protsessides. Arutluse all olid külaelanike võimalused vallajuhtidele oma seisukohtade väljendamiseks (hääletamine id – kaardiga, küla liitumine mõne teise haldusüksusega).
Sõmeru küla valis endale koosolekul esimest korda ka külavanema, protseduur toimus kinnise hääletuse teel.  Külavanemaks valiti Katrin Martinson Sarapiku talust. Külavanem on ametis 2 a, küla üldkoosolek toimub aga iga-aastaselt, koosoleku kutsub kokku külavanem. Külavanem annab külaelanikele oma külavanema rolli puudutavatest tegevustest küla meililisti kaudu teada.